Familjerådgivningen City - för boende i Solna

Vi är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal. Vi har avtal med Solna stad. Vid mottagningen kan du även gå i psykoterapi. Vi har sju rådgivare vilket underlättar för att kunna ge er som söker tid hos samma rådgivare med täta intervaller om så behövs. Vi garanterar att man blir erbjuden en första tid inom tre veckor men oftast kan vi erbjuda tid inom en vecka.

Madelen Alling

Madelen Alling är auktoriserad familjerådgivare och socionom med vidareutbildning i familjeterapi. Hon har en relationell grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk och systemisk grund med kognitiv orientering, har läst metoder i klinisk sexologi samt har en grundkurs i EFT (Emotionally Focused Couples Therapy). Madelen har arbetat som familjeterapeut i många år samt som familjerådgivare i 18 år. Madelen har stor erfarenhet av att arbeta med par och familjerelationer i livets alla skeden och faser. En förbättrad kommunikation och nya samspelsmönster leder ofta till förståelse på ett djupare plan och mer långsiktiga förändringar. Madelen har även arbetat specifikt med barnlöshet och dess påverkan på parrelationen.

E-post

Daniel Rosenlind

Daniel Rosenlind är socionom och legitimerad psykoterapeut (KBT). Han har grundutbildning i systemisk familjeterapi och psykoterapi på psykodynamisk grund. Daniel har arbetat med psykoterapeutiskt förändringsarbete med par, familjer, vuxna och barn i 20 år. Han har lång erfarenhet av att arbeta med par som upplever en kris i parrelationen. Daniel är van att arbeta med par som upplever sig ha svårigheter med kommunikation, svartsjuka, tillit, intimitet, lust, omtanke, respekt och acceptans. Han arbetar bland annat med att hjälpa par att bli mer känslomässigt öppna mot varandra, öka förståelsen för varandra, bryta negativa mönster och samspel, samt hitta vägar till en varaktig förändring. Han tar även emot engelsktalande.

E-post

Carin Lövmar

Carin Lövmar är socionom och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, är även utbildad i sexologi. I arbetet integrerar Carin metoder från olika teoretiska inriktningar. Carin har under hela sitt yrkesliv arbetat med familjer, par och i individuella kontakter. Hon har lång erfarenhet av arbete med livskriser, sorg, relationsproblem, konflikter, föräldraskap, kommunikation, intimitet och sexuella problem, samlagssmärta, otrohet, stress. Carin arbetar med att tydliggöra vad som skapar problem i relationen, dels ur ett inlärningsperspektiv, dels utifrån den aktuella situationen. Hon arbetar med vad de som kommer till samtalen kan göra för att kunna påverka och förändra negativa samspelsmönster och förbättra relationerna.

E-post

Carolina Nobel

Carolina Nobel är socionom och legitimerad psykoterapeut. Carolina integrerar beprövade metoder inom KBT och Schematerapi och har i över 13 år arbetat med behandlings- och förändringsarbete för par- och familjer med både inre och yttre svårigheter. Carolina har stor kunskap kring psykologisk problematik och utmaningar, föräldraskap, livskriser, otrohet, stress och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Centralt i Carolinas arbete är vi gemensamt formulerar mål, för att få en ökad förståelse av behov, tydligare kommunikation och problemlösning vid konflikter. Samtal varvas med övningar för att skapa acceptans och förändringar i er praktiska vardag med bättre samarbete så ni kan erhålla mer positiva relationer i familjen.

E-post

Lars Karlsson

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Han har över 20 års erfarenhet av att möta barn, vuxna, par och familjer i olika konstellationer och livssituationer. Bristande kommunikation, förståelse och acceptans av olikheter, utvecklingskris, föräldraskap, intimitet, sexuella problem, otrohet och existentiella frågor är teman Lars är van att arbeta med. Konfliktfyllt föräldrasamarbete efter separation, psykisk ohälsa och missbruks påverkan på relationer är också områden han har specifik kunskap kring. Lars har även utbildning i EFT, sexologi samt i metoder för arbete med våld i nära relation. Lars tar även emot för individuella psykoterapisamtal och engelsktalande.

E-post

Lotta Clemmedsson

Lotta Clemmedsson är beteendevetare med utbildning i terapimetoderna PDT, IPT EFT. Hon är även diplomerad handledare. Lotta har erfarenhet av de flesta former av psykologiska och psykiatriska svårigheter hos människor. Hon träffar familjer och par i olika konstellationer som tex. föräldrar, bonusföräldrar, par, vuxna barn och föräldrar och vuxna syskon. Lotta arbetar bl.a med kris, sorg, konflikt intimitet och kommunikations problem. Lotta har kunskap av barns behov och utveckling och hur barn påverkas av svårigheter mellan föräldrar. Lotta arbetar främst utifrån EFT, anknytnings och systemteorin. Det innebär att tillsammans med paret / familjen göra synligt det negativa samspelsmönstret som paret/familjen har fastnat i.

E-post

Birgitta Örjes Svensson

Birgitta Örjes Svensson är socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon har tidigare arbetat som familjerådgivare och har vidareutbildning i sexologi och emotionell fokuserad parterapi (EFT). Svårigheter och prövningar möter alla par och familjer genom olika faser i livet. Birgitta har mångårig erfarenhet av par och familjers problematik och kriser. Att kartlägga anknytningsmönster och få ökad kunskap och medvetenhet om sig själv och sin partner ökar möjligheten att påverka relationen. En förbättrad kommunikation leder till färre konflikter och en djupare förståelse i parrelationen. I över 20 år har Birgitta arbetat specifikt med olika sexuella frågeställningar.

E-post

Kontakt & adress

Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 07:00-16:30.

E-post info@familjeradgivningen.com

Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget). Lokalen är handikappanpassad och hiss finns in i lokalen.

Avgift

Första besöket är avgiftsfritt. Sedan är avgiften 476 kr/samtal (90 min) och betalas med Swish eller kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än kl 09:00 dagen innan besöket. Om det behövs kan fler samtal erbjudas vilket då godkänns av socialförvaltningen. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns för par/familjer vars ekonomi ligger i nivå med eller under normen för ekonomisk grundtrygghet.

Språk

Samtal kan ges på svenska, engelska och övriga språk med tolk (utan särskild avgift).

Kommunikationer

Mottagningen på Målargatan ligger 170 m från Hötorget och 450 m från t-centralen. Till och från t-centralen går tunnelbana, pendeltåg, buss och tåg. Även till och från Hötorget kan ni resa med tunnelbana eller buss. Mottagningen på Hornsgatan nås med buss, tunnelbana eller pendeltåg.

Mottagningens Öppettider

Måndag 08:00-19:00
Tisdag 08:00-19:00
Onsdag 08:00-19:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00
(En vardag i veckan stänger mottagningen 21:00)

Säg vad du tycker

Har du synpunkter på vår service eller våra tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna din synpunkt här.