Säg vad du tycker

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika relationsfrågor. Mentea AB arbetar med upphandlad familjerådgivning för olika kommuner. Här kan du lämna synpunkter på verksamheten.

Du kan också framföra dina synpunkter direkt till oss via mail eller telefon:

Andreas Wiklund, Verksamhetschef

Telefon: 0770-33 06 16
E-post info@familjeradgivningen.com

    Skicka in dina synpunkter