Psykoterapi

Vi erbjuder möjlighet till individuell samtalsbehandling hos någon av våra legitimerade psykoterapeuter för dig

  • som går igenom en svår livssituation, t ex efter en separation
  • bär på upplevelser eller erfarenheter som påverkar dig och ditt liv negativt
  • har utmaningar som får konsekvenser för hur du mår och förmår.

Oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem, sexuella frågor, dålig självkänsla, kriser och trauman är vanliga anledningar att söka psykoterapi. Psykoterapi kan vara en hjälp att känna stöd, formulera, förstå och bearbeta känslor och händelser, att identifiera, se mönster, förändra och finna vägar.

Psykoterapin kan innefatta allt från några få samtal till en regelbunden kontakt under en längre tid. Syfte, mål och upplägg formulerar du tillsammans med psykoterapeuten.

Lars Karlsson

Lars Karlsson är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning par- och familjeterapi. Han har över 20 års erfarenhet av att möta barn, vuxna, par och familjer i olika konstellationer och livssituationer. Bristande kommunikation, förståelse och acceptans av olikheter, utvecklingskris, föräldraskap, intimitet, sexuella problem, otrohet och existentiella frågor är teman Lars är van att arbeta med. Konfliktfyllt föräldrasamarbete efter separation, psykisk ohälsa och missbruks påverkan på relationer är också områden han har specifik kunskap kring. Lars har även utbildning i EFT, sexologi samt i metoder för arbete med våld i nära relation. Lars tar även emot för individuella psykoterapisamtal och engelsktalande.

E-post

Kontakt & adress

Tfn 0770-33 06 16. Telefontid helgfri vardag kl 07:00-16:30.

E-post info@familjeradgivningen.com

Vi finns på Målargatan 7 (170 m från Hötorget).

Avgift

Avgiften på 1290 kr/samtal (60 min) betalas med kort. Avgiften debiteras vid återbud senare än 24 timmar innan besöket.